Tervetuloa Tieturvakortti sivuille 

Tieturva1 kortti vaaditaan kaikilta yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleviltä. Tieturvakorttikurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä.

Tieturvakorttikurssit

Työturvallisuuslainsäädännössä liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Sitä tekemään ja johtamaan saa käyttää vain huolellisia ja päteviä henkilöitä.Liikenteen vaaroille alttiina työskentely ja toisaalta työskentelyn aiheuttama vaara liikenteelle vaatii työntekijöiltä ja työnjohdolta olosuhteiden edellyttämiä taitoja.


Näitä taitoja antamaan ja pätevyyksien varmistamiseksi on kehitetty Tieturva 1, joka on tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutuksen peruskurssi.
Tieturva 2 on jatkokurssi yleisellä tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille.

Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin.Tiehallinto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys kaksi päivää kestävälle Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle.